top of page

Teatro Casino Prado c/ Francesc Gumà, 6-14. Sitges -- -- chessopensitges@casinoprado.cat

ICONA OPEN.png

OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS 'VILA DE SITGES'

Sitges 22.07.2023 - 30.07.2023

ICONA CIRCUIT CATALA.png

BASES GENERALS

INSCRIPCIONS
Es podran realitzar, fins el dia 21 de juliol, a les 22 hores, mitjançant el formulari de la web de l'Open: www.chesspradositges.com.


Les inscripcions només es consideraran vàlides una vegada comprovat l’ingrés dels drets d’inscripció, que es podrà fer mitjançant el sistema de pagament segur TPV del Banc de Sabadell, amb targetes VISA/Mastercard, de crèdit o de dèbit, o mitjançant Bizum, des de la mateixa web de l’open.


L’organització es reserva el dret d’admissió
Per a consultes (no inscripcions) : chessopensitges@casinoprado.cat

DRETS D’INSCRIPCIÓ

GRUP A

GRUP B

General

55 €

50 €

Juvenils <18 /

veterans > 65

40 €

35 €

Queden exempts del pagament de la inscripció els jugadors convidats per l’organització, així com els vigents campions de Catalunya d’edats de sub-8 a sub-20.


DESCOMPTES
Tindran descomptes de 5€ (que poden ser acumulatius) :

 1. Els participants a l’open Sunway 2022 (així mateix, qui participi en aquest Open tindrà també bonificació en la inscripció a l’open Sunway 2023)

 2. Els jugadors subscriptors de la revista “Peón de Rey”,

 3. Els jugadors amb discapacitat reconeguda per la FCd’E

 4. Els jugadors que facin el pagament abans del 08.07.2023


DESEMPATS
Els desempats seran vàlids tant a efectes de classificació com per a l’obtenció de trofeus i premis en efectiu.
Per tant, ni els trofeus ni els premis en efectiu seran divisibles entre els jugadors empatats a punts.
El sistema de desempat serà :

 1. Performance recursiva

 2. Performance

 3. Mitja d'elo dels oponents (menys els dos pitjors)

Aquests sistemes es sortejaran a l'acabar la darrera ronda.

DIRECTOR DEL TORNEIG
Sr. Antoni Ferret Soler

ÀRBITRE PRINCIPAL
Sr. Manuel Navarro (àrbitre internacional)

COMITÉ DE COMPETICIÓ
El Comitè de Competició, estarà format pel Director del Torneig, i 4 jugadors seleccionats (2 titulars i 2 reserves, que no siguin locals) elegits durant la primera ronda entre els participants al torneig, i davant del qual es podran apel·lar les decisions de l’àrbitre principal, per escrit, y com a màxim abans d’acabar la ronda en joc.
Les decisions del comitè seran definitives però hi haurà un full oficial de reclamació de la FCd’E


VARIS

 1. La participació en el torneig implica el coneixement i l’acceptació de les presents bases.

 2. El que no estigui previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa del XIX Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2023, i en última cas, la normativa FIDE, FEDA o FCd’E.

 3. Serà responsabilitat de cada jugador inscriure’s en el grup correcte i comprovar que són correctes les dades que d’ell figurin en els diferents llistats d’inscripció i en les classificacions.

 4. Els jugadors guanyadors (o tots dos en cas de taules) seran els responsables de comunicar el resultat de les seves partides a l’equip arbitral. En cas que el resultat d’una partida no hagi estat notificat a l’equip arbitral, es donarà per perduda la partida als dos jugadors.

 5. Els jugadors es compromet a assistir als salons de joc amb la deguda vestimenta i a tenir un comportament correcte i esportiu. No es permetrà fumar en la sala de joc.

 6. Segons la normativa de la FIDE, dintre de la sala de joc, els jugadors no podran portar a sobre seu telèfons mòbils ni qualsevol dispositiu electrònic que pogués servir per proporcionar algun tipus d’ajuda als jugadors. En canvi, sí que es permetrà que estiguin (sempre apagats) dintre de bosses o motxilles.

 7. Els participants cedeixen el dret a la seva imatge a l'organització i/o terceres persones per a la difusió de l’esdeveniment, i la promoció del joc dels escacs.

 8. L'organització es reserva el dret de cancel·lar el torneig, per un cas de força major. En aquest cas es retornarà l’import de la inscripció.

 9. Aquestes bases podran ser modificades abans del 01.07.2023.

logo prado.png
logo penya.jpg

El torneig és puntuable per al XIX Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2023 (http://www.escacscircuit.cat) i vàlid per a normes i elo FIDE, FEDA i FCd’E

LOCAL DE JOC
        Teatre Casino Prado. c / Francesc Gumà, 6-14. Sitges (a 100 metres de l’estació de Renfe).
Adaptat per a persones amb discapacitat física, amb aire condicionat i espai d’anàlisi annex.

DATES i HORARIS
Del 22 al 29 de juliol, les rondes començaran 16,30h
El dia 30 de juliol, l’última ronda, començarà a les 15,30h, al final de la qual es farà l’entrega de premis

GRUP A
Obert a tots els jugadors amb llicència FIDE, FEDA o FCd’E en vigor.

GRUP B
Obert als jugadors amb llicència FIDE, FEDA o FCd’E en vigor en vigor i que tinguin un elo FIDE < 1950.
Un jugador amb elo FIDE <1950 es podrà inscriure en el Grup A, però renunciant als premis per trams del Circuit Català.

 


SISTEMA i RITME DE JOC
Sistema Suís, a 9 rondes.
El ritme de joc serà de 90 min. per jugador + 30” per jugada


APARELLAMENTS
El aparellaments de les rondes es faran mitjançant el programa “Swiss Manager” i es publicaran diàriament a la web de l’open : www.chesspradositges.com i a chess-results.com (fed=CAT), al finalitzar les rondes.
Els aparellaments de la primera ronda es publicaran, com a més tard, a les 10 del matí del mateix dia.

INCOMPAREIXENCES
El temps màxim d’espera a partir de l’hora indicada per iniciar la partida serà d’una hora.
Tot jugador/a que no es presenti a una ronda, sense causa justificada, serà exclòs del torneig.
Es podran sol·licitar fins a dos descansos (“byes”) assignant-se zero punts en cada un d’ells.

bottom of page